तर सधैं गरिने प्रश्न एउटै हुन्छ— नेपालले अझै केही गर्न सक्थ्यो, किन गरिरहेको छैन ?